Ett miljömärkt event

Miljömärkt event

En miljömärkt Forsränning - ett steg mot en mer hållbar Valborg

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, stolta arrangörer av Forsränningen sedan 1975, kan nu för tredje året stolt presentera Forsränningen som ett Miljömärkt Event. Valborg är Uppsalas största folkfest och Forsränningen spelar en stor roll i detta. Forsränningen har ibland fått lite kritik för att vara ohållbart och skräpa ned mycket och därför vill Uppsala teknolog- och naturvetarkår lägga in en ny växel i miljöarbetet. Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår kan därför stolt meddela att Forsränningen 2019 är miljömärkt av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Inför Forsränningen 2017 togs initiativ att utveckla arbetet mot en mer hållbar Forsränning och eventet miljömärktes. Detta gjordes även 2018. Detta är därmed något vi vill bygga vidare på även i år, för att jobba mot att hållbarhet och miljömedvetenhet blir en självklarhet under Forsfestivalen, Forsränningen och Valborg.  Miljöåtgärder från tidigare år har tagits vidare och miljöarbetet har fortsatt och utvecklats ytterligare. Vårt största fokusområde inom vårt hållbarhetsarbete är flottmateriel, men även källsortering, minskad användning av tryckmaterial och engångsartiklar, återanvändning samt miljömedveten mat och dryck. I år har också kommittén utökats med en ny post som har det huvudsakliga hållbarhetsansvaret, men också ansvaret för att utveckla en miljöanalys som bidrar till att varje kommittémedlem ska utvärdera miljöpåverkan av sina arbetsuppgifter och vad för åtgärder som kan tas till.

Vi hoppas att vårt arbete med en hållbar Forsränning tillsammans med Uppsala kommuns arbete för att motverka nedskräpning kan bidra till en mer hållbar Valborg, både i år och i framtiden.

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Miljömärkt Event är en väl beprövad miljömärkning – Håll Sverige Rent har miljömärkt flera hundra event sedan starten 1999.

För mer information om Forsränningens miljöarbete, kontakta hållbarhetsansvarig Alicia Bizet, [email protected].