Hitta hit

Forsfestivalen håller till utanför Ångströmlaboratoriet. Hit tar du dig enkelt genom att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken.

Med cykel eller gåendes från Uppsala Resecentrum
Ta dig till den södra delen av stationsområdet. Korsa Kungsgatan och följ Bäverns gränd tills du har passerat Fyrisån. Tag vänster direkt efter att du kommit över ån. Följ Fyrisån cirka en kilometer innan du tar höger vid skylten mot polacksbacken. Tag höger uppför backen och följ vägen tills dess att du ser Ångströmlaboratoriet.

Med buss från resecentrum
Ta stadsbussen nummer 4 till Polacksbacken. När du stiger av bussen kommer du att se Ångströmlaboratoriet till vänster.

Med kollektivtrafik från Arlanda
Ta regionsbuss 801 mot Uppsala alternativt tåg till Uppsala centralstation. Därefter se från resecentrum.

Med bil från norr
Ta avfart 187,
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Håll höger och fortsätt på Almungevägen
Kör rakt fram i rondellen (andra avfarten)
Håll höger till Dag Hammarskjölds väg
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Nu har du Ångströmlaboratoriet rakt fram.

Med bil från söder
Ta avfart 186
Tag vänster i rondellen (tredje avfarten)
Håll höger till Dag Hammarskjölds väg
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Nu har du Ångströmlaboratoriet rakt fram

Uppdaterad: 10 april, 2018