Ett hållbart event

Forsränningen har ibland fått kritik att inte vara ett hållbart event men vad många inte vet, är hur mycket vi jobbar mot att vara det. Här listar vi upp vad vi just nu gör och har gjort, samt vissa riktlinjer vi jobbar efter.

Långsiktighet

Vi försöker ha ett långsiktigt tänk i vårt arbete, genom att exempelvis utforma bra statistikinsamling för att minska svinn till kommande år, men också genom att tänka på att kunna återanvända material som utformas.

 

Skräpfri å

För att inte skräpa ned och kunna återställa ån har vi tagit till åtgärder. Dels så städar vi ån precis efter eventet i samarbete med Föreningen Fyrisåns vänner och Uppsala kommun.  På flottarna får det inte heller vara något som inte flyter för att det inte ska missas något som har sjunkit till botten. För att skräpet inte ska slussas vidare har vi även länsar i målområdet som fångar upp allt skräp.

 

Miljöflottar

När flottarna når mål kommer de bottnar som är hela att sparas till kommande år, dessa är så kallade miljöflottar. Detta gör att vi minskar användandet av cellplast, samt minskar mängden avfall.

 

Hållbarhetsansvarig
Nytt för i år är att kommittén har utökats med en person. I år har vi en hållbarhetsansvarig (Håll) som har ett extra fokus på hållbarhetsarbetet inom kommittén!

 

Val av cellplast

Vi väljer en hårdare cellplast, vilket gör att det inte går sönder lika lätt. Detta minskar mängden plast som hamnar i ån under Forsränningen, plus att miljöflottarna kan användas längre.

 

Minskning av skräp under festivalen

För att minska spridning av cellplast och annat skräp avgränsas byggområdet av ett staket med byggväv som ska fånga upp allt som lätt kan blåsa iväg. Dessutom måste byggare hålla till i stora containrar när de raspar cellplast för att det ska samlas i dessa.

 

Minskning av plast och engångsmaterial

Vi försöker minska maträtter som kräver mycket engångsartiklar, samt uppmanar besökare att ta med sig egna matlådor att lägga mat i, bestick och vattenflaskor för att inte behöva använda engångsartiklar. De engångsartiklar som ändå beställs in fokuseras på att inte vara i plast genom att erbjuda träbestick, samt att pappmuggar erbjuds till vatten istället för plast. Vi säljer inte heller någon dryck i plastflaskor. Vi delar dessutom inte ut några flyers eller oätliga give-aways.

 

Miljövänligare transporter

Vi fokuserar på att försöka samordna transporterna som ska ske med bil, samt att försöka ta cykeln om det går.

 

Bra sopsortering

Vi kommer utöka antalet sopställ och utforma tydliga skyltar, så att det inte ska uppstå osäkerheter om var man ska slänga sitt avfall. Avfallet hämtas av Uppsala Vatten & Avfall, där matavfallet då blir till biogas.

 

Miljöutbildningar

Det hålls miljöutbildningar för kommittén, volontärer och rännare av hållbarhetsansvarig, för att informera alla om vad alla måste tänka på under eventet.

 

Hållbar elektricitet

Vi får elektricitet från Akademiska Hus, vilken är egenproducerad och miljömärkt! LED-lampor kommer även användas under eventet.

 

Miljöanalyser

En miljöanalys har i år formats som samtliga i kommittén har fått fylla i för att utvärdera vad i deras arbete som påverkar miljön mest, för att sedan kunna fundera på och implementera åtgärder.

 

Digitalisering

Vi har minskat papperstryck och övergått till mer fokus på hemsida, app och sociala medier.

 

Inhyrda och återanvända produkter prioriteras

Miljöflottarna är en återanvänd produkt och nytt för i år är även att vi ska spara årorna. Vi undviker att beställa in nya saker, lånar av andra kommittéer inom kåren, samt hyr in saker. Exempel på detta är våtdräkter och hjälmar som är återanvända från tidigare år eller inhyrda.

 

Bra råvaror!

Livsmedelsansvarig för vårt evenemang har lagt stor vikt vid att utforma attraktiva, vegetariska maträtter på menyn. Ekologiska, lokalproducerade, KRAV eller Fairtrade-märkta alternativ av mat prioriteras också.

 

Miljömärkningen

Även i år har Forsfestivalen och Forsränningen blivit ett miljömärkt event av Håll Sverige Rent. Se mer om detta under Miljömärkt Event.

 

Har du några frågor om kommitténs hållbarhetsarbete? Kontakta hållbarhetsansvarig: [email protected]

 

Uppdaterad: 10 april, 2019