En hållbar forsränning

Ett steg mot en mer hållbar Valborg

Forsränningen, som är en stor del av Uppsalas största folkfest Valborg, får ibland kritik för att vara ohållbar och för att skräpa ner. Därför vill Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår lägga in en ny växel i miljöarbetet. Inför Forsränningen 2017 togs initiativ att utveckla arbetet mot en mer hållbar Forsränning och eventet miljömärktes. Detta gjordes även 2018 och är även något vi strävar efter även i år. Miljöåtgärder från tidigare år har tagits vidare och miljöarbetet har fortsatt och utvecklats ytterligare. Vårt största fokusområde inom vårt hållbarhetsarbete är flottmateriel, men även källsortering, minskad användning av tryckmaterial och engångsartiklar, återanvändning samt miljömedveten mat och dryck. I år har också kommittén utökats med en ny post som har det huvudsakliga hållbarhetsansvaret, men också ansvaret för att utveckla en miljöanalys som bidrar till att varje kommittémedlem ska utvärdera miljöpåverkan av sina arbetsuppgifter och vad för åtgärder som kan tas till.

Vi jobbar mot att hållbarhet och miljömedvetenhet ska bli en självklarhet under Forsfestivalen, Forsränningen och Valborg. Vi hoppas att vårt arbete med en hållbar Forsränning tillsammans med Uppsala kommuns arbete för att motverka nedskräpning kan bidra till en mer hållbar Valborg, både i år och i framtiden.

 

För mer information om Forsränningens miljöarbete, kontakta hållbarhetsansvarig Alicia Bizet

E-post: [email protected]

Telefon: 070-7981806

Uppdaterad: 7 februari, 2019