Reglemente

Hur stor får flotten vara? Vad får man göra på flotten? Vad krävs för att flotten ska godkännas? De flesta frågor besvaras i reglementet!

Reglementet är ett dokument där du kan hitta alla regler och bestämmelser över Forsränningen. Alla rännare måste läsa reglementet och skriva på Rännaravtalet för att få delta i Forsränningen. Detta görs i Infoteket under Forsfestivalen.

Läs reglementet här

Om du har frågor kontakta Daniella Rosendahl, SÄK på [email protected].

Uppdaterad: 6 mars, 2019