Rännarutbildning

Rännarutbildningen är en typiskt bra sak att gå på, så bra att den till och med är obligatorisk för samtliga rännare.

Utbildningen kommer att hållas under två tillfällen, ett på svenska och ett på engelska. Under Rännarutbildningen kommer ni få träffa hela Forskå och viktig information kommer att gås igenom.

De huvudpunkter som kommer att tas upp är:

  • Byggområdet
  • Krav på rännarutrustning och flotten
  • Transport
  • Start
  • Vägen längs ån
  • Mål

Rännarutbildningen kommer att ske tisdagen 11/4 i Polacksaulan.

Kl. 17:15 för svensktalande
Kl. 19:15 för engelsktalande

Om du mot förmodan inte skulle kunna närvara är det jätteviktigt att du hör av dig till SÄK snarast på [email protected]

 

Uppdaterad: 7 februari, 2018