Flottpub

Fick du ingen flottplats via internetanmälan? Kanske glömde du bort att anmäla dig? Inga problem, du kan fortfarande vara med i utlottningen av de resterande flottarna under årets Flottpub!

Tisdagen den 7 mars 17:15 så öppnar Forskå upp dörrarna på Uppsala teknolog- och naturvetarkårs kårhus, Uthgård, för årets Flottpub. Det kommer att serveras både mat och dryck under hela kvällen. 

För att vara med i utlottningen måste du registrera dig på nytt. Anmälan kommer att vara öppen 7 mars från 16:00 till 18:00 och den person vars namn ropas ut som vinnare av en flottplats MÅSTE vara på plats för att kunna ta emot flottplatsen. Om personen i fråga inte befinner sig på Uthgård kommer vi att lotta ut flottplatsen till någon annan. 

Länk till anmälan: http://anmalan.forsranningen.utn.se

Hoppas vi ses på tisdag!