Forskå

PresidietEmil Arvidsson, Forskarl
[email protected]
Projektledare

 Emma Elgh, Guld
[email protected]
Vice-projektledare tillika
ekonomisk ansvarig
 

MarknadsföringsgruppenMaria Wojtowicz, Kom
[email protected]
Gruppledare för marknadsföringsgruppen

 


Pelle Ingvast, Webb
[email protected]
IT-ansvarig
 


Mira Eriksson, Sälj
[email protected]
Företagskontakt och ansvarig för
sponsring tillsammans med Spons
 


Hillevi Nilsson, Tryck
[email protected]
Grafiskt ansvarig
 


Tyra Levin, Styr
[email protected]
Marknadsföringsansvarig
 


Victoria Runnäs, Spons
[email protected]
Företagskontakt och ansvarig för
sponsring tillsammans med Sälj
 

FestivalgruppenVictoria Sedig, Fest
[email protected]
Gruppledare för Festivalgruppen
 


Emma Angetun, Ank
[email protected]
Ansvarig för Ankdagen

 


Sofia Göransson, Pub
[email protected]
Livsmedelsansvarig under Forsfestivalen
 


Jacob Stålhammar, Röj
[email protected]
Ansvarig för underhållning och
renhållning under Forsfestivalen
 


Leonardo Alvarez Urrutia, Rodd
[email protected]
Ansvarig för ljud och ljus
 


Emmie Fransson, Akt
[email protected]
Ansvarig för aktiviteterna
under Forsfestivalen
 


Albin Åbrink, Tapp
[email protected]
Dryckesansvarig under Forsfestivalen

 


Linnea Palmqvist, Drag
[email protected]
Ansvarig för volontärer och sittningar
 

ForsgruppenElsa Rådahl, Flott
[email protected]
Gruppledare för Forsgruppen
 


Ludwig George, Flytt
[email protected]
Logistikansvarig
 


Ebba Pegestam, Start
[email protected]
Ansvarig för startområde och startlistor
samt sektionskontakt
 


Daniella Rosendahl, SÄK
[email protected]
Säkerhetsansvarig
 


Olivia Winestedt, Pryl
[email protected]
Ansvarig för byggmaterial och byggområdet
 


Anna Hillver, Mål
[email protected]
Ansvarig för målområde
och rännarutrustning